koučink a výživové poradenství

O koučinku

Kouč není člověk, který za vás zodpoví otázky, s nimiž za ním přijdete. Kouč je člověk, který vám pomůže efektivně nalézt odpověď na vaše otázky. Pomůže vám zorientovat se sám v sobě a najít další rezervy ve schopnostech a možnostech, které si sebou nesete životem. Koučink je metoda náročná na klienta samotného, který se učí novému způsobu uvažování a práce se sebou samým a zároveň přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí. Není to ani terapie, ani čistý mentorink.

Pracuji s metodou Results Coaching Systems, nově NeuroLeadership Group, která je založena na nejnovějších poznatcích z neurovědy. Smyslem této metody je otevřít málo využívané kapacity mozku k vyšší efektivitě a umožnit tak klientovi, aby obohatil svůj život způsobem, který mu bude nejlépe vyhovovat.

 

Koučinkem se dá pracovat na těchto oblastech:

• Zformování představy o vlastním směřování

• Jasné zacílení na dosažení vytýčeného cíle

• Získání jistoty v rozhodování

• Přijetí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí

• Pochopení osobních principů přemýšlení a jejich efektivní využití

• Efektivní práce s časem

• Zlepšení komunikace

 

Životní koučink

Způsob práce vhodný pro řešení složitých nebo náročných životních situací, jako je např. změna zaměstnání, řešení partnerských problémů, osobní nejistoty a jiných změn, které mohou vyplynout z každodenního života.

 

Koučinkem se v osobní oblasti dá pracovat na těchto oblastech:

• Získání jistoty k učinění zásadních rozhodnutí v životě

• Jasně si definovat své osobní cíle

• Získání sebejistoty

• Pomoc při výběru kariéry

• Ujasnění vlastní životní vize

• Nastavit rovnováhu ve svém životě

 

Business koučink

Vhodný pro zaměstnance, vedoucí pracovníky nebo i začínající podnikatele. Koučink je v této podobě nástroj, jak dosáhnout nejen obchodních cílů, ale také způsob, jak se můžete dále rozvíjet v rámci svého zaměstnání a pracovního týmu.

 

V této oblasti vám koučink může pomoci s těmito tématy:

• Zlepšení komunikačních dovedností napříč pracovním kolektivem

• Vyřešení nesouladu v pracovním týmu

• Snížení stresové zátěže

• Efektivní využití a rozdělení času

• Schopnost ujasnit si obchodní strategii a vizi

• Jasné vytýčení cílů pro začínající podnikatele

• Průvodce na tvorbě strategie nového podnikání

• Získání jistoty v rozhodování

• Zaměření na řešení

 

Cena: dle individuální domluvy