koučink a výživové poradenství

Reference

"Koučování, které jsem měla možnost absolvovat pod vedením Michaely Blažkové, mně dalo jasnou představu o tom, co se skrývá za touto metodou. Velmi se mi líbila technika „tady a teď“ umět se uvolnit a soustředit se pouze na okamžiky s koučem, kdy spolu vytváříme vize a cíle v různých aspektech života a vyvíjíme strategii k jejich naplnění. Pomocí koučovacích otázek mě byly nabízeny netradiční úhly pohledu. Také byl zajímavý dotazník na sebereflexi, který mě nutil k hlubokému zamyšlení, jaké priority jsou pro mě skutečně důležité a jaká úskalí musím vyřešit, abych došla, kam chci. Velice děkuji Michaele, že byla mým koučem a ukázala mně další směr rozvoje. Je skvělé vědět, že koučovací techniky fungují a důvěra, která vzniká mezi koučem a koučovaným je další velkou dimenzí v mezilidských vztazích."

 

Mgr. Michaela Vágnerová,

V Praze dne 29. 4. 2013